Välj en sida

”Hur ser patientens och sjukvårdens ansvar ut, vad är nästa steg i vårdkontakten och vem är den fasta vårdkontakten? Svaren finns i patientkontraktet, där patientens behov, resurs och erfarenhet tillsammans med vårdens kompetens blir en gemensam, individuell överenskommelse som dokumenteras i journalen som stöd för en god hälsa. 2022 dokumenterades 278 000 överenskommelser i Jönköpings län.” Citerat från Folkhälsa och sjukvårds sida på rjl.se.

Läs mer: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/nyheter/204517