Välj en sida

Den 26 april höll Funktionsrätt Jönköpings län årsmöte. Cirka 20 personer var samlade ifrån föreningar, styrelsen och kansliet. Mötesordförande för kvällen var Thomas Gustafsson (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Vid personvalen är samtliga omvalda – eller tidigare valda på en längre tidsperiod (2 år). För mer information om styrelsen, se här