Välj en sida

Den 15 maj höll Funktionsrätt Jönköpings län årsmöte. Mötet var välbesökt av ombud från förbunden. Mötesordförande var Thomas Gustafsson – ordförande i Folkhälso och sjukvårdsnämnden. Thomas ledde oss effektivt genom mötespunkterna. Årsmötet konstaterade att Funktionsrätt har en fortsatt god ekonomi, och en bra bredd på verksamheten. Årsmötet beslutade om att välkomna en ny medlem till organisationen, och det är DHR Jönköpings län.

Thomas avslutningstalade, där han berättade om att Region Jönköpings län har en fortsatt stark ekonomi mycket tack vare att Regionen inte har några banklån. Thomas avslutade talet med att belysa att han uppskattar det goda samarbetet vi har.