Välj en sida

Kommunbesök.

I början av månaden hade kommunstrategen Kristine Andreasen besök från kommuner i de angränsande länen. Johan Steirud och jag deltog under förmiddagen. Vi berättade om vad Funktionsrätt är och hur vi jobbar tillsammans med Jönköpings kommun.

Det är roligt att få veta att vi gör bra saker här i Jönköping. Det ser väldigt olika ut i de andra kommunerna. Vilken tur vi har att ni föreningar finns!

Tillgänglighetsgruppen 3:e maj.

Gruppen jobbade med ett remissvar till kommunens Bostadsförsörjningsprogram 2023-2028. (Se bifogad fil)

Det viktigaste som togs upp var att personer med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter på bostadsmarknaden som andra. Dels beror det på att många har det svårt ekonomiskt, dels att det är väldigt viktigt att det finns hyresrätter. Risken med för dyra hyresrätter centralt är också att många behöver bo lite utanför stadskärnan. Då är det också viktigt att det finns all service som man behöver i vardagen.

Rundvandring Jönköping city.

Nästan hela Tillgänglighetsgruppen gjorde besök hos några näringsidkare på väster i Jönköping, tillsammans med Jönköping city. Syftet var dels att granska tillgängligheten, men även att skapa goda relationer till näringslivet. Jönköping city har skickat ut meddelande till alla affärsinnehavare i Jönköping att vi tillsammans gärna besöker dem. Vi kan ge råd om hur man kan göra sin butik/restaurang/kafé mer tillgänglig.

Gruppen fick ett bra bemötande från de affärsägare som de besökte. De var tillmötesgående och det fanns en del att diskutera. Tyvärr blev slutsatsen att leverantörer av exempelvis delar till uteserveringar lovar tillgänglighet men som inte uppfyller kraven i verkligheten. Alltså är kunskapen för dålig och tillgänglighetsåtgärder är för dyra. Är det så att leverantörer och underleverantörer höjer priset så fort man nämnder ordet ”tillgänglighet” eller ”handikappanpassning”? Det gör ju att priset får styra.

KRF-Sammanträde.

Eftersom det är en ny mandatperiod så ville vi visa de nya politikerna Funktionsrätts lokaler. Därför hölls sammanträdet på kansliet.

Rebecka Roos berättade om sina funktionsnedsättningar och hur det påverkar hennes vardag.

För första gången hade man gruppdiskussioner. Frågorna handlade om hur man ska kunna fatta bra beslut i kommunen.

Stadsvandring Huskvarna.

Tisdagen den 30 maj gick Johan Steirud och jag den traditionella stadsvandringen tillsammans med kommunen. Det var med personer från Stadsbyggnadskontoret, politiker från Stadsbyggnadsnämnden, kommundirektören, kommunalrådet Mona Forsberg samt personer från JP.

Vi började vid den nya Viktoriaplan och slutade vid stadshuset. Där det är nybyggt är tillgängligheten ganska god trotts förbättringspotential. Det är svårt att ta sig in till de butiker som ligger på Rosenborgsgatan och Esplanaden. Det finns planer under de kommande tio åren att förändra gatorna till det bättre.

Inventering av Knektaparken.

Tillgänglighetsgruppen tillbringade en härlig dag i Knektaparken. Gruppen gick runt och granskade tillgängligheten i parken, på badstranden och kanotstadium. En del förbättringar skulle kunna öka tillgängligheten. Bland annat skulle man kunna sätta upp tydliga skultar som visar var de olika delarna i parken finns och vilken väg som leder vart. Gruppen tyckte också att det fanns för få bänkbord i parken. De som redan finns vid grillplatsen på den östra sidan skulle behöva göras mer tillgängliga.

Funktionsrätt Jönköpings län.

Den 11:e maj var det åter igen dags för Dialogmöte mellan Patientföreningar och politiker. Mötet hölls i Rosensalen och det vad 56 deltagare från patientföreningar, vårdcentraler, verksamhetsutvecklare och politiker från Folkhälsa och sjukvårdsnämnden. Temat var patientens kunskapsstöd. Vid gruppdiskussionerna pratade man om hur vården och patientföreningar ska kunna samverka mer i framtiden.

Vet ni att det finns många sätt att få ny kunskap och dela med sig av sina erfarenheter? Regionen har många mötesplatser och lärandeformer för oss patienter med kroniska sjukdomar. Sök på: hälsocafé region Jönköping och klicka på länken till Qulturum.

Till hösten får våra ledamöter i de kommunala råden för funktionsnedsättningar i Aneby och Vaggeryd möjlighet att utbilda sig. Funktionsrätt och Länsstyrelsen anordnar utbildningar och vi kommer att vara i de lokala biblioteken. Utbildningarna kommer att handla om FN-konventionen, universell utformning, hur man påverkar i sin kommun och mycket mer.

Trafik och Tillgänglighetsråd hölls i Nässjö 25:e maj. Funktionshinderrörelsen var representerad från åtta av länets kommuner. Det viktigaste som framkom är att Länstrafiken går med underskott. Det innebär att det kommer bli färre bussturer där folk redan åker lite. De lovade att färdtjänsten inte kommer att påverkas.

Med vänlig hälsning, Paulina Lallerman                                              

Bilder föreställande sommarblomster
med blå himmel i bakgrunden.