Välj en sida

Funktionsrättsbyrån är ett projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige. Funktionsrättsbyrån har rådgivning via mejl och telefon. Syftet är att de vill stärka vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga att tillvarata sina rättigheter.

Exempel på vad Funktionsrättsbyrån kan hjälpa till med:

  • Informera om dina rättigheter, din Funktionsrätt.
  • Hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp.
  • Stödja dig i att förstå beslut och dokument från myndigheter.
  • Ge rådgivning och information till anhöriga.

Läs gärna mer på deras webbplats funktionsrattsbyran.se