Välj en sida

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att utse en aktör som ska driva en nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention.

– Det här är ett efterlängtat och viktigt besked. Vi är glada att regeringen har hörsammat vårt krav på att återstarta den nationella stödlinjen, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges webbplats