Välj en sida

Under det första halvåret 2023 är Sverige ordförande för EU:s ministerråd. Funktionsrätt Sverige arbetar aktivt för ett stärkt funktionsrättsperspektiv under ordförandeskapet i nära samverkan med andra aktörer.

Den 31 mars arrangerar Funktionsrätt Sverige en hybridkonferens tillsammans med den europeiska funktionsrättsrörelsen!

Läs mer om det här: https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/hybridkonferens-om-funktionsratt-tillganglighet-och-artificiell-intelligens-i-eu/