Välj en sida

Funktionsrätt Sverige Ny statistik från SCB visar att drygt hälften (52 procent) av personer med funktionsnedsättning har en sysselsättning, jämfört med 81 procent av den övriga befolkningen. Bland de personer som har en nedsatt arbetsförmågan är siffran så låg som 44 procent. ”Så här får det inte fortsätta. Det är resursslöseri att människor som både kan och vill arbeta inte får förutsättningar att göra det. Nu har regeringen en chans att ändra på detta genom att prioritera resurserna där det bäst behövs på arbetsmarknaden”, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrättsrörelsen skickar idag en skrivelse till regeringen med ett antal förslag som, om de genomförs, kommer att leda till att sysselsättningsgraden ökar markant.