Välj en sida

Inbjudan till fortsatt samtal om områden inom nära vård.

Välkommen till vårens dialogmöte mellan politiker från nämnden för folkhälsa och
sjukvård och patientföreningar i länet.

Datum: 22 maj 2024
Tid: Kl. 13:00 – 16:00, start med lunch kl. 12:00
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentral. Hitta hit.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård bjuder in till dialogmöte. Syftet med dialogmötena är att skapa en mötesplats för politiker, tjänstemän och representanter från patientföreningar för en öppen dialog kring aktuella teman.
Vårens dialogmöte har fokus på invånarkommunikation – hur säkerställer vi att all
information når invånaren? Elin Carlholt, regionens kommunikationsdirektör medverkar. Vi
fortsätter att ha en röd tråd till föregående teman såsom sömlösa vårdövergångar och
kontaktvägar.

Som föreningsrepresentant kan du förbereda dig genom att delta vid ett digitalt förmöte
torsdagen den 16 maj kl. 15:00-16:30. Inbjudan skickas till de föreningar som anmält sig till
vårens dialogmöte av Paulina Lallerman från Funktionsrätt Jönköpings län.
Vi startar med gemensam lunch och dialogmötet inleds av Thomas Gustafsson, regionråd,
ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Eftermiddagen fortsätter med presentationer kopplat till temat och samtal i grupper där
frågeställningar kommer att skickas ut i god tid innan mötet.
Vi vill ge plats till så många patientföreningar som möjligt att delta på mötet men av
praktiska skäl kan vi endast garantera två platser per förening. Vi förutsätter att inbjudan
sprids till medlemmar i din förening.
För att vi ska kunna organisera dagen som inkluderar lunch behöver vi veta hur många som avser att medverka och eventuellt behov av specialkost senast den 6 maj.

Välkommen med anmälan.

Upplysningar
Vid frågor kring anmälan kontakta: Eglé Kaack: egle.kaack@rjl.se
Vid frågor kring dialogmötet kontakta Maria Johansson: maria.e.johansson@rjl.se

Vad är ett dialogmöte? Läs mer här