Välj en sida

Ni som medlemsförening är kallade till Funktionsrätt Jönköpings läns årsmöte den 15 maj kl. 18.00-20.30.

Plats: Funktionsrätts kansli, Barnarpsgatan 19, Jönköping

Medlemsförening utser ordförande alternativt ersättare som representant

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordning samt övriga handlingar utsändes senast två veckor före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet och sändes till johan@f.jonkopingslan.se alternativt Funktionsrätt, Barnarpsgatan 19, 553 16 Jönköping.

Anmälan till eva@f.jonkopingslan.se

Förhinder meddelas kansliet, tfn 036-15 28 70, senast onsdag den 8/5 2024 eller på e-post: eva@f.jonkopingslan.se

Vid val till styrelsen, ska valberedningen ha in förslag på nominerade senast 22 mars. Nomineringen skickas till roland.bjorn@telia.com.

Information om nominering till styrelsen: Vid förslag på nominerad, är det viktigt att den personen har blivit tillfrågad och ställt sig positiv till ett ev. styrelseuppdrag – innan nomineringen skickas till valberedningen. I samband med nomineringen vill valberedningen gärna få en kortfattad personpresentation.

Funktionsrätt Jönköpings län
Emma Åverling
Ordförande

Enligt uppdrag
Johan Steirud
Kanslichef