Välj en sida

Region Jönköpings län lägger ner klimatvården. Vårterminen 2024, är sista terminen som klimatvården finns via Region Jönköpings län. Inga nya ansökningar tas emot.

Beslutet vilar på enligt Region Jönköpings län att nya läkemedel och behandlingar har blivit effektivare, samt att behovet av klimatvård har minskat – utan att precisera vidare – det finns ingen plan som presenterats i dess ställe.

Klimatvården har funnits sedan 1960-talet, och är en välbeprövad rehabileringsmetod, som har hjälp många människor till en bättre hälsa, det finns tydlig evidens på området av de postiva effekterna. Bland annat inom grupperna psoriasis, reumatiker och personer med nuromuskulära funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Jönköpings län ser detta som ett stort steg bakåt i utvecklingen för att erbjuda en god rehabilitering för alla.

Pressmeddelandet från Region Jönköpings län: Region Jönköpings län har avslutat avtal, Region Jönköpings län (rjl.se)