Välj en sida

Naturtillgängligheten arbetar Funktionsrätt Jönköpings län med tillsammans med länets kommuner och kommunal utveckling (RJL) och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Funktionsrätt har tagit fram ett klassificeringssystem för att gradera tillgängligheten i ett naturreservat eller nationalpark. Metoden består av 65 frågor som inventeraren tar ställning till. Johan Steirud presenterade den framtagna metoden inför en grupp reservatsförvaltare från länets kommuner. Under dagen på Store Mosse pratade vi också mycket om tillgänglig skyltning, och även den stora frågan – vad räknas som tillgängligt eller ej? Naturen är naturen med dess olika förutsättningar, men denna nya metod kan underlätta och ge en hjälp i rätt riktning hur vi definierar tillgänglig natur – och vad som ingår i densamma. Vi hann också med att genomföra en del walk and talk-frågor, och även vandring på mossen i snöskor testade några på.