Välj en sida

Nyhetsbrev februari 2023

Funktionsrätt Jönköpings kommun

KRF

Måndagen den 6 februari hade KRF, Kommunala Rådet-Funktionshinderfrågor, möte på Hoven, Jönköpings kommun. Eftersom det var första mötet under denna mandatperiod var det en hel del nya ledamöter såväl från kommunen som från oss i Funktionsrätt.

Paulina Lallerman och Johan Steirud fick äran att inleda mötet med att med ord och bild presentera Funktionsrätts organisation, syfte, mål med mera. Med tanke på alla nya kommunpolitiker samt nya ledamöter från Funktionsrätt i rådet, passade denna punkt perfekt som grund för vilka frågor som rådet ska arbeta med.

Förutom sedvanliga punkter på dagordningen hade Cecilia Johansson, som är funktionschef för Funktionshinderomsorgen, en dragning om organisation och kvalitetsarbete inom den ”nya” nämnden, Funktionsstödsnämnden (före detta Socialnämnden). Dessutom fick kommunens projektledare inom digital utveckling, Fredrik Härnström, möjlighet att berätta om sig och projektet som inom kommunens kallas ”digital fixare”.

Kommunalrådet Mona Forsberg, som är ordförande i KRF, avslutade med att tacka alla föredragshållare och ledamöter för ett lärorikt och bra rådsmöte.

Tillgänglighetsrådet

Den 7 februari hade Tillgänglighetsgruppen möte med Tillgänglighetsrådet i kommunens lokaler i Hoven. Vi gick igenom olika frågor gällande stadsbyggnationer som har gjorts eller är på gång.

Något som var väldigt intressant är, att kommunen har anställt en konsult som ska kontrollera tillgängligheten och säkerheten omkring vägarbeten. En uppgift som är mycket viktig för allas säkerhet.

En ny fråga som kom upp var gällande tillgänglighet kring skolor och skolgårdar. På mötet deltog en representant från utbildningsförvaltningen som har ansvar för att åtgärda otillgänglighet när en elev med funktionsnedsättning börjar på en skola. Kristine Andreasen informerade också om att alla skolor, enligt det nya hållbarhetsprogrammet, ska inventeras.

Därför tar jag gärna emot konkreta förslag på åtgärder som behöver göras på kommunens skolor.

Ordförandemöte 7 februari

Först vill jag tack alla föreningar för ett mycket trevligt och bra möte. Hela första timmen ägnades åt krisberedskap tillsammans med biträdande räddningschef Göran Melin. Vi fick en jättebra redogörelse om hur kommunen förbereder sig för att kunna försörja invånarna med exempelvis el, vatten och förnödenheter. Vi fick information om så kallade ”trygghetspunkter” och att särskilda boenden kan försörjas med värme i händelse av krig. Göran tog emot våra synpunkter om vad som kan vara viktigt för våra målgrupper i sådana situationer. Jag kommer också att påbörja ett arbete med att samla in viktiga synpunkter från er föreningar som jag för vidare till Göran. Detta för att kommunen ska kunna göra förberedande åtgärder som är så viktiga, framför allt för de grupper som behöver mest stöd.

En annan viktig fråga som diskuterades i slutet av mötet är de försämrade ekonomiska förutsättningarna. Funktionsrätt planerar en aktion till hösten där vi protesterar mot folks försämrade förutsättningar. De ökade kostnaderna drabbar särskilt våra målgrupper då många inte har fått några ökade inkomster. Jag vill gärna samla in exempel på hur ekonomin har påverkat konkret. Bara exempel och inga namn.

Ni som vill jobba med detta tillsammans med mig, hör gärna av er.

Vi kommer att få besök av den nya

Tillgänglighetsgruppen.

Gruppen träffades på kansliet på Alla hjärtans dag. Första timmen ägnades åt att granska de senaste ritningarna gällande Trädgårdsgatan. Det handlade mycket om smådetaljer som ändå kan vara väldigt viktiga.

Andra timmen fick vi besök av trafikplaneraren Malin Andersson. Hon är nyanställd inom Stadsbyggnadskontoret. En av hennes uppgifter är att tillgänglighetsgranska kommunens olika detaljplaner. Detaljplaner är inte särskilt detaljrika men man kan ändå se till att det exempelvis finns utrymme för ramper. Att anslutningar till viktiga platser som busshållplatser fungerar osv.

Hyrcyklar

Jönköpings kommun är på gång att införa ett hyrcykelsystem. Ett företag ska anlitas för att tillhandahålla cyklar men det är kommunen som står för tjänsten. Det ska finnas både vanliga cyklar och elcyklar. Förhoppningen är att de ska konkurrera ut elsparkcyklarna på sikt. Hyrcyklarna ska inte kunna ställas hur som helst. De ska ha särskilda platser. Det ska finnas runt 40 olika stationer med runt fem cyklar i varje station. Tanken är att införa lite i taget under nästa år och utvärdera efterhand.

Valberedningen

Valberedningen har haft sitt sista möte inför årsmötet. Det är fantastiskt roligt att se alla föreslagna till vår styrelse och olika arbetsgrupper. Jag tycker att det är väldigt roligt att få jobba tillsammans med er.

Vi skulle ha behov av några fler ledamöter till Resegruppen. Gruppen jobbar med både kollektivtrafik och färdtjänst. Kommunen ska också byta ut alla väderskydd vid kommunens busshållplatser. Hör gärna av er om ni har intresse eller om ni vet om någon i föreningen som är särskilt intresserad av frågorna.

Sociala Välfärdsgruppen

På månadens sista dag hade Välfärdsgruppen möte på kansliet. Vi diskuterade frågor att ta upp med Välfärdsrådet. Det handlade bland annat om att kommunen ska bli bättre på begripbar information i både tal och skrift. Det kan gälla blanketter eller ett beslut som man får från Funktionshinderomsorgen. Välfärdsrådet äger rum i april och då ska vi träffa den nya chefen för Funktionshinderomsorgen. Ni är väldigt välkomna att höra av er med frågor till mig som ni vill att vi ska ta upp på mötet.

Stadsmiljögruppen

Den 28 februari hade jag ett jättebra möte med Stadsmiljögruppen. Det är mycket som är på gång i kommunen. Både tillfälliga händelser som ”sommargågator” och ”sommarhäng”, på olika platser i kommunen. Ni kommer också att få se saker hända på Vätterstranden.

Jag återkommer framöver med mer information.

Med vänlig hälsning

Paulina Lallerman