Välj en sida

Den 15 november genomfördes höstens dialogmöte mellan patientföreningar och förtroendevalda i Region Jönköpings län. Dialogmötena hålls en gång per termin under samordning av utvecklingsenheten Qulturum. Allt med syfte att skapa en mötesplats med öppen dialog med många olika intressenter.

Det övergripande temat för dialogmötena är nära vård och dagens områden handlade om Esthers kontaktvägar till vården och möjligheter till en sömlös vård. Till höstens möte var 58 deltagare anmälda. 19 patientföreningar var representerade, tio politiker och åtta verksamhetsrepresentanter.

Moderator var Maria Johansson, utvecklingsledare på Qulturum som tillsammans med representanter från nämnden för Folkhälsa och sjukvård, sektion Folkhälsa och Funktionsrätt Jönköpings län är en arbetsgrupp och ansvariga för dessa möten.

Dagen varvades med inslag på stora scenen och samtal i grupprum. Nena Stamenkovic, ledamot i regionstyrelsen och ordförande i länsrådet för funktionsnedsättningar, inledde och hälsade alla välkomna. Kommande punkt handlade om några exempel på vad som hänt sedan föregående dialogmöte.

Lennart Christensson, Astma- och Allergiförbundet berättade om olika pågående samskapande aktiviteter mellan Region Jönköpings län och patientföreningar. Det ena exemplet handlade om hur ett lärande nätverk har växt fram de senaste åren mellan regionen och några patientföreningar och hur viktigt det är att bygga relationer för att bygga tillit. Nära vård har utforskats till exempel kring olika begrepp och patientkontrakt, gemensam överenskommelse med vården, hur vi samskapar idag och vad/hur vi kan ta stöd av varandra i olika utvecklingsområden.

Därefter fick vi höra hur ett patientråd fungerar på Bra Liv Eksjö vårdcentral och vilka konkreta åtgärder som blivit resultat av medskick och synpunkter från deltagarna.

Maria Johansson, berättade om regionens nuläge med patientkontrakt  – gemensam överenskommelse med vården, vilka lärdomar vi har gjort och vad som blir viktigt framåt. Därefter gavs en kort inblick i vad som hänt inom pilotprojektet Patientkontrakt med patientens kunskapsstöd inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

Efter en stunds stillasittande bjöds det på pausgympa till härliga toner och rörelser med Ida-Klara Johansson, sektion Folkhälsa.

Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg, sektion e-hälsa hälsades välkommen och berättade om Esthers kontaktvägar till vården idag, via telefon och digitalt. Därefter fortsatte Pierre Cherfan, överläkare/projektledare, sektion primärvård och rehabilitering att berätta om nya arbetssätt för en sömlös vård mellan den primära vården och specialistvården som stöd för en nära vård. Därefter genomfördes gruppsamtal som handlade om hur du skulle vilja kontakta vården och vilka möjligheter du ser med att specialistvården finns på din vårdcentral när den behövs.

Elin Carlholt, kommunikationsdirektör i regionen, avslutade med att ge en teaser om vårens tema för dialogmötet, Invånarkommunikation, och deltagarna uppmanades att skicka in frågor om kommunikation till arbetsgruppen inför kommande planering.

Text: Louise Nordlund Johansson, Qulturum