Välj en sida

Till för dig som bor i Eksjöområdet, och har en kronisk sjukdom eller diagnos.

Här är utbildningen för dig som vill lära dig mer om rollen som patientföreträdare. Detta för att möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård.

 

Du kommer att få information om exempelvis om en god och nära, personcentrerad vård, vad man ska tänka på vid mötet med beslutsfattare, hur ni startar ett lärcafé, med mera.

Materialet är framtaget av Funktionsrätt Sverige med videomoduler. Efter varje modul har vi självklart en fikapaus med diskussion – för att ta fram eget material för vår Region.

Utbildningen kommer att äga rum under fem torsdagar.

Plats: Konferensrum Uttern, Eksjö sjukhus.

När: Fem torsdagar varannan vecka.
25 januari, 8 februari (obs. lokal Ulf Sparresalen detta tillfälle), 22 februari, 7 mars och 21 mars.
Kl. 14.00-16.00.


För frågor och anmälan, hör av dig till:

Paulina Lallerman,
ombudsman Funktionsrätt Jönköpings län

paulina@f.jonkopingslan.se / Tel: 036 – 15 28 72

Sista anmälningsdag: 22 januari.