Välj en sida

Under höstens lopp har vi på Funktionsrätt inlett ett samarbete med Aneby och Vaggeryds kommuner. Med målet att stärka representanterna i  kommunernas tillgänglighetsråd. Både föreningsrepresentanter, politiker och bibliotekspersonal kan ta del av utbildningen. Den 27 november var sista tillfället, av totalt fyra tillfällen i Aneby, och fortsättning följer i Vaggeryd till våren. Kursen har haft innehåll om bland annat tillgänglighet, universell utformning, Agenda 2030 och tillgänglighetsinventering – som ett praktiskt moment. Utbildningen sker i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Biblioteksutveckling Region Jönköpings län.