Välj en sida

Recovery College är ett lärandecenter som organiseras av Region Jönköpings län och kommunal utveckling Jönköpings län. Genom utbildning och erfarenhetsutbyte stödjer de återhämtning från psykisk ohälsa.

Inför varje termin finns kursutbudet att ta del av.

Läs mer här om höstterminens kurser.