Välj en sida

Inför den Internationella funktionsrättsdagen imorgon den 3 december har Funktionsrätt Sverige för tredje gången följt upp deras rapport ”Respekt för rättigheter”. Sammantaget ser dem ingen reell framflyttning av funktionsrättspolitiken, inte heller ser de några avgörande förbättringar inom flertalet områden som berör för personer med funktionsnedsättning. Med det finns också ljusglimtar.

Läs rapporten för en aktuell bild av hur funktionsrätten ser ut i Sverige just nu!

Länk till rapporten på kampanjsidan: https://respektforrattigheter.se/