Välj en sida

Nu har arbetet börjat ta form för sinnenas promenad på stadsparken i Jönköping. Grävarbeten för gångvägen och ledningar är den första etappen.

Därefter kommer gångvägarna att bli hårdgjorda, staket kommer att sättas upp, samt bänkar.

Två andra etapper som kommer i ett senare (2024) skede är AI-lösningen som berättar om utsikten, samt ett taktilt och tillgängligt konstverk.

Diskussioner förs om att även rusta upp andra delar i anslutning till projektet.

Samarbetsparter i projektet är: Jönköpings kommun, Funktionsrätt Jönköpings län, Jönköpings tekniska högskola, Synskadades riksförbund Jönköpings län.

 

 

Funktionsrätt Jönköpings län