Välj en sida

Den 3 augusti intervjuades Johan Steirud och Einav Peretz Andersson om den speciella AI-tekniken som är tänkt att användas vid platsen Utsikten i Jönköpings stadspark. Nyheten nådde ut både i lokalradio och som riksnyhet.

AI-tekniken i detta fall ingår i projektet Sinnenas promenad, som har mål att göra platsen Utsikten tillgängligare för fler. Detta innefattar nya gångvägar, sittplatser och ett nytt taktilt konstverk som skapas av en lokal konstnär. Projektet är ett samarbete mellan Funktionsrätt Jönköpings län, Jönköpings kommun, och Jönköpings tekniska högskola

https://sverigesradio.se/artikel/ai-teknik-ger-synskadade-chansen-att-njuta-av-utsikten

I bild Adam Zetterqvist (P4 Jönköping), Johan Steirud (Funktionsrätt Jönköpings län) och Einav Peretz Andersson (Jönköpings tekniska högskola). Foto: Adam Zetterqvist