Välj en sida

Neurodagen 2022

Årets tema hjälpmedel Neuro är en patientförening för personer med neurologiska diagnoser och deras anhöriga. Hjälpmedel kan innefatta rullstolar, rollatorer, kognitiva hjälpmedel, tal och rösthjälpmedel, ögonstyrning av dator och andra tekniska hjälpmedel....