Välj en sida

I måndags den 27/5 träffades Funktionsrätt Jönköping Kommuns arbetsgrupp ” Sociala Välfärdsgruppen” för terminens sista möte.

Gruppen jobbar med frågor som bemötandet, det digitala utanförskapet. LSS och utanförskapet. För att summera lite av vad gruppen gjort under terminen, gruppen har haft workshop tillsammans med Funktionsrättsnämnden, jobbat fram en broschyr som ska rikta sig till personal och chefer inom funktionshinder och äldreomsorgen. Den handlar främst om bemötande i de situationer där personal befinner sig i någons hem. Gruppen har också träffat riksdagspolitiker.