Välj en sida

Inför den 3 december varje år delas Jönköpings kommuns tillgänglighets- och bemötandepris ut. Priset går till en verksamhet som visar på god fysisk tillgänglighet samt ett gott bemötande till alla.

Prisceremonin gick av stapeln på Funktionsrätts kansli, och Stadsbyggnadsnämnden ordförande Anders Samuelsson var den som delade ut priset.

I år gick priset till två verksamheter. Det beror på att bägge verksamheter har kommit långt i sitt tillgänglighetsarbete, men ännu har en bit kvar för en fullgod tillgänglig miljö. Men deras aktiva arbete och tillgänglighetstänk väger mycket, och resulterar i en delad vinst i årets upplaga.

Prisvinnare är Malmborgs Konditori, vid Hovrättstorget, samt Bra Livs vårdmottagning i mataffären City Gross.

Vinnarna får varsinn plakett samt ett finansiellt pris på 5 000 kr vardera.

Grattis!

Plakett överlämnas till Malmborgs.

Plakett överlämnas av Anders Samuelsson (C) till Malmborgs Konditori.

Plakett överlämnas till Bra Livs vårdmottagning på City Gross.

Plakett överlämnas till representant för Bra Livs vårdmottagning.