Välj en sida

En av tio har kronisk njursjukdom. En ny internationell studie bekräftar siffran. Studien lanserades nyligen i tidsskriften The Lancet. Studien bygger på data från elva länder, däribland Sverige. Vidare fann man att två av tre patienter, trots laboratorieresultat som signalerar njursjukdom, inte hade fått en CKD-diagnos. Resultaten belyser en påtaglig folkhälsoeffekt av kronisk njursjukdom. Studiens resultat CaReMe CKD publicerades i The Lancet 30 juni 2022. Liknande resultat finns i en svensk studie som ännu är opublicerade, och där Njurförbundet medverkar.

Källa: Njurfunk, nr 3 2022.