Välj en sida

Varje år tar 1500 människor självmord och minst 15 000 försöker. Trots situationen saknas idag en fungerande stödfunktion till människor i kris och deras anhöriga. Den tidigare uppskattade nationella hjälplinjen som hade i uppdrag att stötta just denna målgrupp lades ner i januari 2020.

Funktionsrätt Sverige har tillsammans med NSPH och Suicide Zero, startat ett upprop för att återupprätta en nationell hjälplinje. Uppropet som startade den 24 januari består av en debattartikel i Aftonbladet och en namninsamling.

Till debattartikeln i Aftonbladet

Till namninsamlingen