Välj en sida

Boka in digitala möten hösten 2023.

Kontaktperson: Mia Ahlgren (Funktionsrätt Sverige)

Äntligen har FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning publicerat ett datum för nästa dialog med Sverige.
Datum är satt till 11-12 mars 2024 i Genève. Det har då gått tio år sedan Sverige fick sina första rekommendationer 2014. Nu behöver vi i civilsamhället ta fram en alternativrapport till övervakningskommittén med aktuella prioriteringar och väl grundade förslag till hållbara rekommendationer.

Hoppas du och din organisation vill vara med i arbetet! (OBS detta arbete är separat från den rapport som Institutet för mänskliga rättigheter tar fram).

Tidplan för arbetet under hösten (med reservation för ändringar)

Siktet är inställt på en preliminär rapport i december med övergripande prioriteringar.

Rapporten ska vara inne i februari 2024, men det är naturligtvis bra om kommittén får bra tid att förbereda dialogen.

Kick off och fördjupning av de centrala övergripande artiklarna 1-5, 8, 13, 31-33

När: 7 september 2023 kl: 09.30-15.30

Plats: Teams

Temadagar

21/9 halvdag: Rätten till liv frihet från våld och tillgång till rättvisa
Artikel 10, 12 -18

5/10 halvdag Inkludering i samhället
Artikel 19 eventuellt även politiska rättigheter artikel 29

12/10 halvdag Tillgänglighet och universell utformning,
Artikel 9, 11, 20, 21 (delvis)

19/10 heldag uppdelat i olika delar: Barn, familj, utbildning, hälsa, arbete och försörjning,

Artikel 6,7, 22-28, 30

Mötesformer

Digitala möten via Teams med möjlighet till automattextning, eventuellt möjlighet hybridmöten vid några tillfällen.

Vi planerar inte att spela in möten, möjligen med undantag av introduktion, däremot kommer alla som vill delta få tillgång till chatt mellan möten via Teams.

Intresseanmälan behövs

Skicka anmälan via formuläret för mer information och inbjudan till en Teamsgrupp . https://forms.office.com/e/X8Tzgs9mup

Bakgrund

Under 2019 samordnade Funktionsrätt Sverige framtagandet av civilsamhällets nationella rapport om hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen som fick namnet Respekt för rättigheter. 2019 svarade regeringen på frågor från FN:s övervakningskommitté för kommitté. Nästa år är det äntligen dags för regeringen att träffa kommittén i Genève nästa år och få nya rekommendationer. Inför förhöret behöver vi ta fram underlag i form av en alternativrapport till kommittén. Den har ett kortare format än Respekt för rättigheter som vi givetvis bygger vidare på. Men vi behöver aktualisera, prioritera och motivera de viktigaste rekommendationerna vi vill se.

Lästips och förberedelser inför arbetet i höst

Funktionsrättskonventionens artiklar i verktygslåda 
Civilsamhällets inspel till frågelista  att ställa till Sverige (juli 2018)
Frågor till Sverige beslutade av FN (september 2018) och fortsatt process.

Regeringens svar på frågor i rapport till FN 2019.

Kapitel 8 i proposition om Funktionshinderpolitik

Rapporten Respekt för rättigheter och uppföljningar.

Text av Mia Ahlgren på Funktionsrätt Sverige