Välj en sida

Region Jönköpings län bjuder in till fortsatt samtal om nära vård med fokus på patientens kunskapsstöd – som är en del av patientkontrakt

Välkommen till höstens dialogmöte mellan politiker från nämnden Folkhälsa och sjukvård
och patientföreningar i länet!

Datum: 17 november 2022
Tid: Kl. 13:00 – 16:00, start med lunch kl. 12:00
Plats: Kungsporten, Huskvarna.

Eftermiddagen inleds av Jon Hammarin Heinpalu, regionråd. Syftet med dialogmötena är att skapa en mötesplats med en öppen dialog med många olika intressenter. Temat för 2022 är patientkontrakt, som är en central del i nära vård.

Vid detta tillfälle vill vi samtala kring patientens kunskapsstöd som är ett pågående arbete nationellt och en del av patientkontrakt. Vad är viktigt för dig för att ta hand om din hälsa och må bra i vardagen?

Mer information och anmälan