Välj en sida

Region Jönköpings län tillsammans med Kommunal utveckling Jönköpigs län bedriver ett lärandecenter med utbildning och erfarerenhetsutbyte i strävan åt att stödja återhämtning från psykisk ohälsa.

Ett varierat kursutbud
Recovery College är ett komplement till vård och omsorg. De erbjuder utbildning – inte behandling. Vår strävan är att erbjuda ett varierat utbud av kurser. Samtliga syftar till att stödja återhämtning. Du väljer själv vilken eller vilka kurser som kan vara till nytta för just dig.

Kurserna är kostnadsfria och öppna för såväl privatpersoner som yrkesverksamma. De riktar sig till dig som själv upplever psykisk ohälsa, är anhörig eller står nära någon som mår dåligt. Är du yrkesverksam, t.ex. inom kommun- eller regionpsykiatri kan du gå kurs både för din egen hälsa och som en del i din kompetensutveckling. Det är ett sätt att lära mer om hur du kan stödja återhämtning.