Välj en sida

Idag den 23 maj fylls Europaparlamentet med representanter från den europeiska funktionsrättsrörelsen. Den svenska delegationen har med sig tre centrala budskap: Skärp den europeiska lagstiftningen för tillgänglighet inom alla områden, ta fram en europeisk garanti för sysselsättning och kompetensutveckling för personer funktionsnedsättning och verka för en inkluderande och rättighetsbaserad återuppbyggnad av Ukraina. Det skriver Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

EU kan göra mer för personer med funktionsnedsättning (europaportalen.se): Debatt: EU kan göra mer för personer med funktionsnedsättning.