Hem / Articles posted byHSOjkpg (Page 2)

Author: HSOjkpg

Funk i 4D föreläsningar och stand-up

Den 23-24 maj kommer projektet Funk i 4D arrangeras i Jönköping. Det kommer bli föreläsningar inom funktionsrättsområdet och tillgänglig stand-up på kvällen. Föreläsningarna arrangeras i Rosensalen, på Rosenlund, Jönköping. Stand-up kommer gå av stapeln på kvällarna 23 och 24 maj - på kulturhuset Spira. Välkomna till två spännande dagar i tillgänglighetens tecken! Föreläsningarna är utan kos...
Läs mer

Ny tillgänglighetsguide på gång i Jönköping

Under våren och framåt har HSO Jönköpings län och Stadsbyggnadskontoret på Jönköpings kommun ett avtalat samarbete för att arbeta fram en metod för tillgänglighetsinventering av butiker, restauranger, caféer med mera som passar till kommunens kartlager. Därefter kommer det att utföras tillgänglighetsinventeringar enligt metoden på Östra Centrum - med start under maj månad. Läs gärna mer om nyhe...
Läs mer

FIA coachar funktionshindrade ut i arbetslivet

"Andelen egenförsörjande personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län har ökat med 25 procent under perioden 2013-2016. Det visar en utvärdering av verksamheten FIA (Funktionsnedsatta i arbete) som gjorts av Inger Jansson, lektor på Hälsohögskolan i Jönköping." Skriver JMini i sin artikel om projektet FIA. Läs gärna mer utvärderingen och FIA här >
Läs mer

Kurs om tillgänglighet

HSO Jönköpings län arrangerar en kurs om tillgänglighet. Kursen vänder sig till dig som är knuten till någon av HSOs medlemsföreningar – och vill lära dig mer om rättigheter, möjligheter och skyldigheter när det gäller tillgänglighet på allmän platsmark (gator och torg) och i publika lokaler (butiker, receptioner). Det kommer finnas med föreläsare från bland annat Boverket, Sweco och Myndighete...
Läs mer

Nyhetsbevakningen om manifestationen 3 december

Lördagen den 3 december genomförde HSO Jönköpings län tillsammans med FUB Jönköping och VIMPA en manifestation i centrala Jönköping emot neddragningarna inom LSS. Samling var på Hovrättstorget med avmarsch mot Hoppets torg. Under marschen skanderades "Assistans är frihet - Rädda LSS". Totalt deltog ca 150 personer. Väl på Hoppets torg var flera talare framme och berättade antingen sin politiska sy...
Läs mer

SiSu-projektet till Vetlanda!

Under våren 2017 genomför HSO ekonomiutbildningen ”Små inkomster Stora utgifter” på Folket Hus i Vetlanda. Projektet vänder sig till dig som har någon form av sjuk- eller aktivitetsersättning. Du får lära dig det mesta om stöd och bidrag, sjukskrivning och arbete, räntor och krediter- och allt annat som får din ekonomi att gå ihop. Utan kostnad för dig (till och med kaffet är gratis).  ...
Läs mer
Upp