Välj en sida

Avslutade projekt

SISU (Små inkomster stora utgifter)

Beskrivning av projektet:

Projektet vände sig till dem som tvingas leva, helt eller delvis, på samhällets stöd och bidrag, sjuk- eller aktivitetsersättning. En gång varje vecka under 6 terminer fick deltagarna värdefull information av kompetenta föreläsare som gav deltagarna redskap att hantera sin ekonomi på bästa sätt. Projektet resulterade även i att en bok producerades med titeln ”Små Inkomster Stora Utgifter”. En uppskattad bok som såldes och gavs bort i flera hundra exemplar.

Projektet finansierades av allmänna arvsfonden.

Story-tell projektet

Beskrivning av projektet:

Projektet erbjöd patientberättelser som en del av vårdcentralernas kompetensutveckling för den egna personalen. Vi har under åren 2017-2018 erbjudit story-telling, med en eller flera patienter, som berättar för sjukvårdens personal om hur det är att leva med en kronisk diagnos. Målet var att sjukvårdspersonal fick en bättre insikt i patientperspektivet och en möjlighet att diskutera problem och möjligheter förutsättningslöst – utan att själva behöva leva upp till den förväntade rollen som ”den som botar och lindrar”

Projektet finanseriades av Socialstyrelsens kronikersatsning 2017.

FIA – Funktionsnedsatta i arbete

Beskrivning av projektet:

Från och med årsskiftet 2021/2022 har FIA övergått från ett arbetsmarknads-projekt till en långsiktig verksamhet med syfte att få ut fler personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Huvudman för FIA är försäkringskassan, och finansieringen sker fortsättningsvis med hjälp av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Projektet finansierades från 2008 och fyra år framåt av Allmänna Arvsfonden, därefter finansering från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Agera Mera

Beskrivning av projektet:

Agera Mera var ett projekt Funktionsrätt Jönköpings län bedrev under åren 2010-2013. Projektet vände sig till unga med en funktionsnedsättning. Att stärka ungdomar och ge verktyg om hur det är möjligt att påverka samhället vi lever i. Det var många träffar med både politiker, journalister, framgånsrika hockeyspelare med mera. Projektet resulterade i en bok ”Agera Mera”. Mentor för projektet var Annie Lööf (Centerpartiet).

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.