Välj en sida

Samråd och samverkan

Funktionsrätt Jönköpings län finns med i olika nätverk och samråd.

Detta är en viktig del av vår verksamhet – där vi har möjlighet att vara med och  påverka inriktningen inom olika delar i samhället för att bevaka våra medlemmars frågor såsom förbättrad tillgänglighet, rätt till lika vård, god rehabilitering, säker läkemedelsförskrivning, hjälpmedel – för att nämna några.

Här nedan kan du läsa mer om respektive samråd vi finns representerade i.

Har du frågor, hör gärna av dig till oss.

Läkemedelskommittén

Gruppens huvudsakliga uppgifter är att vidmakthålla riktlinjer för en på vetenskaplig grund baserad rationell, hälsoekonomisk och jämlik läkemedelsanvändning, biträda inköpsavdelningen i upphandling av läkemedel samt att bedriva och stödja utbildning och utvecklingsprojekt för en rationell läkemedelsanvändning.

Samverkan invånare

Nätverket Samverkan invånare är ett aktivt bollplank till Jönköping Academy och påverkar forskning, projekt och undervisning genom sina erfarenheter. I gruppen finns personer med olika erfarenheter av hälsa- och sjukvård och civilsamhälle och samverkar med forskare inom Jönköping University och Region Jönköpings Län.

Hjälpmedelscentralens referensgrupp

Hjälpmedelscentralens referensgrupp finns för att öka förståelsen till brukaren och få en direktkontakt med de som använder hjälpmedel och diskutera möjliga förbättringar.

Lärande nätverk – nära vård

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är egenvården, alltså det som du själv, med hjälp av dina nätverk, och med stöd av kommun och region kan göra för att leva ett hälsosamt liv. En viktig pusselbit i detta är det som kallas för patientkontraktet.

Hälsocafé

Hälsocafé är samlingsnamnet för att utbyta erfarenhet och verka förebyggande. Följande verksamheter ingår: Hjärtats Hus, Peer-support, recovery college, lärcáfe, levande bibliotek, patientstödjare, självhjälpsgrupper, more to life, och passion för livet.

Dialogmöte

Avdelningen folkhälsa och sjukvård på Region Jönköpings län anordnar i samarbete med Funktionsrätt Jönköpings län – dialogmöten mellan funktionsrättsföreningar och regionpolitiker. Information inför varje träff aviseras via mejlutskick till våra medlemsföreningar, och som nyheter på hemsidor.

Referensgrupp Bygg

Regionfastigheters råd för byggtekniska frågor med fokus tillgänglighet. Gruppen bidrar med kunskap om olika funktionsnedsättningar och ger en helhetsbild till ett förslag på utformning.

Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF)

Region Jönköpings län råd som sammanlänkar patientföreningar och Region Jönköpings län gällande tillgänglighetsfrågor och svarar på yttranden i olika utredningar.

Trafik och tillgänglighetsråd

Ett samverkansråd och referensgrupp – till för att förbättra tillgängligheten i länstrafiken. Oavsett om det gäller tåg, buss, eller särskild kollektivtrafik.