Välj en sida
Funktionsrätt Jönköpings län årsmöte

Funktionsrätt Jönköpings län årsmöte

Den 15 maj höll Funktionsrätt Jönköpings län årsmöte. Mötet var välbesökt av ombud från förbunden. Mötesordförande var Thomas Gustafsson – ordförande i Folkhälso och sjukvårdsnämnden. Thomas ledde oss effektivt genom mötespunkterna. Årsmötet konstaterade att...
Naturtillgänglighet

Naturtillgänglighet

Naturtillgängligheten arbetar Funktionsrätt Jönköpings län med tillsammans med länets kommuner och kommunal utveckling (RJL) och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Funktionsrätt har tagit fram ett klassificeringssystem för att gradera tillgängligheten i ett naturreservat...
Enkätrapport inför EU-valet 2024

Enkätrapport inför EU-valet 2024

Funktionsrätt Sverige har valt ut fem frågor inom olika områden från det valmanifest som publicerats av den europeiska funktionsrättsrörelsens samarbetsorganistion European Disability Forum. Frågorna har ställts till alla svenska partier som är representerade i...
Inbjudan inspirationsdag aktiv fritid

Inbjudan inspirationsdag aktiv fritid

Rehabmedicinska kliniken bjuder in till ett inspirationstillfälle för en aktiv fritid den 15 maj. Detta sker i samarbete med Parasport Sverige, Jönköpings kommun, och RF SISU Småland. Det kommer bli möjlighet att se vad för idrott som finns i området, testa...
”Glädjande att regeringen återstartar den nationella stödlinjen”

”Glädjande att regeringen återstartar den nationella stödlinjen”

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att utse en aktör som ska driva en nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention. – Det här är ett efterlängtat och viktigt besked. Vi är glada att regeringen har hörsammat vårt krav på att återstarta den...
Funktionsrättskonventionen: Sverige får hård kritik av FN

Funktionsrättskonventionen: Sverige får hård kritik av FN

I en ny FN-rapport kritiseras Sverige på flera punkter gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu har regeringen en lång att-göra-lista för att leva upp till FN:s rekommendationer och krav. Funktionsrättskonventionen måste bli lag i Sverige, säger...