Välj en sida
krönika:

krönika:

krönika: En dörr öpnas en annan stängs  Camilla Nordgren: Dubbla budskap när regeringen vill försämra tillgängligheten i nya studentbostäder. Tillgängligheten i studentbostäder ska försämras. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att föreslå lättade byggkrav vid...
krönika:

Nyhetsbrev från Funktionsrätt kommun

Nyhetsbrev februari 2023 Funktionsrätt Jönköpings kommun KRF Måndagen den 6 februari hade KRF, Kommunala Rådet-Funktionshinderfrågor, möte på Hoven, Jönköpings kommun. Eftersom det var första mötet under denna mandatperiod var det en hel del nya ledamöter såväl från...
Körsång – testa på!

Körsång – testa på!

Om du vill sjunga i kör för att ha kul tillsammans med andra så finns den möjligheten för oss föreningar i vår. 🎹🎼🎵🎶   Tid                    Torsdagar 9 februari, 9 mars, 20 april samt 1 juni kl 18.00-19.00 Plats                 Församlingsgården, Alfred...
Respekt för rättigheter

Respekt för rättigheter

Inför den Internationella funktionsrättsdagen imorgon den 3 december har Funktionsrätt Sverige för tredje gången följt upp deras rapport ”Respekt för rättigheter”. Sammantaget ser dem ingen reell framflyttning av funktionsrättspolitiken, inte heller ser de några...
Sista veckan att skicka in nominering till tillgänglighetspriset

Sista veckan att skicka in nominering till tillgänglighetspriset

Skicka in din ansökan om den butik, eller verksamhet du tycker har bra bemötande och tillgängliga lokaler. De har då möjlighet att bli årets vinnare i Jönköpings kommuns tillgänglighets- och bemötandepris som delas ut årligen i början av december. Läs mer på...
Välkommen till Recovery College

Välkommen till Recovery College

Region Jönköpings län tillsammans med Kommunal utveckling Jönköpigs län bedriver ett lärandecenter med utbildning och erfarerenhetsutbyte i strävan åt att stödja återhämtning från psykisk ohälsa. Ett varierat kursutbudRecovery College är ett komplement till vård och...